Σωζόπολη, παλαιό σπίτι με γύψινες διακοσμήσεις
[Φωτογραφικό υλικό]

BE_B_SS_OIK_051.jpg
Τίτλος
Σωζόπολη, παλαιό σπίτι με γύψινες διακοσμήσεις
Περιγραφή
Σωζόπολις / Sozopol φωτ. 51.
Χρόνος λήψης
17/6/1993
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Βουλγαρία.
Μαύρη Θάλασσα, δυτικά παράλια.
Σπίτι, σπίτια.
Σωζόπολις / Απολλωνία / Sozopol.