Σωζόπολη, παλαιό σπίτι με γύψινες διακοσμήσεις
[Φωτογραφικό υλικό]