Περπατώντας στον παραδοσιακό οικισμό στη χερσόνησο της Σωζούπολης (1993)
[Φωτογραφικό υλικό]

BE_B_SS_OIK_070.jpg
Τίτλος
Περπατώντας στον παραδοσιακό οικισμό στη χερσόνησο της Σωζούπολης (1993)
Περιγραφή
Σωζόπολις / Sozopol φωτ 70. Δυο άντρες στρώνουν πλακάκια μπροστά στο ξύλινο σπιτικό τους.
Χρόνος λήψης
17/6/1993
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Βουλγαρία.
Μαυροθαλασσίτικος Ελληνισμός.
Σωζόπολις / Απολλωνία / Sozopol.