Περπατώντας στον παραδοσιακό οικισμό στη χερσόνησο της Σωζούπολης (1993)
[Φωτογραφικό υλικό]