Θημωνιά, μετά τον θερισμό στις βόρειες παρυφές της θρακικής πεδιάδας και τις χαμηλές νότιες πλαγιές του Αίμου
[Φωτογραφικό υλικό]

BN_SH_004.jpg
Τίτλος
Θημωνιά, μετά τον θερισμό στις βόρειες παρυφές της θρακικής πεδιάδας και τις χαμηλές νότιες πλαγιές του Αίμου
Περιγραφή
Νομός Σούμεν (Shumen Oblast) φωτ 04. Τοπίο στη διαδρομή Βάρνα - Σούμεν
Χρόνος λήψης
20/6/1993
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αίμος ορ. / Μπαλκάν ορ. / Στάρα Πλανινά ορ..
Βαλκάνια.
Βουλγαρία.