Θημωνιά, μετά τον θερισμό στις βόρειες παρυφές της θρακικής πεδιάδας και τις χαμηλές νότιες πλαγιές του Αίμου
[Φωτογραφικό υλικό]