Ο παλαιολόγειος ναός του Αγίου Ιωάννη του Αλειτούργητου στη Μεσημβρία (μέσα του 14ου αι.)
[Φωτογραφικό υλικό]

BE_B_ME_08byzl_002.jpg
Τίτλος
Ο παλαιολόγειος ναός του Αγίου Ιωάννη του Αλειτούργητου στη Μεσημβρία (μέσα του 14ου αι.)
Περιγραφή
Μεσημβρία / Νέσεμπαρ, βυζαντινός ναός Αγ. Ιωάννη Αλειτούργητου φωτ 02.
Χρόνος λήψης
19/10/2006
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Βυζαντινά μνημεία.
Βυζαντινή ναοδομία.
Μαύρη Θάλασσα, δυτικά παράλια.
Μεσημβρία / Νέσεμπαρ.
Παλαιολόγεια αρχιτεκτονική.
Παλαιολόγεια εποχή.
Ύστερη Βυζαντινή περίοδος.