Ο παλαιολόγειος ναός του Αγίου Ιωάννη του Αλειτούργητου στη Μεσημβρία (μέσα του 14ου αι.)
[Φωτογραφικό υλικό]