Φιλιππούπολις: Το Ρωμαϊκό Θέατρο και ο παλαιός μητροπολιτικός ναός της Αγίας Μαρίνας (αριστερά πίσω από την σκηνή)
[Φωτογραφικό υλικό]

BC_PL_PL_TH_011a.jpg
Τίτλος
Φιλιππούπολις: Το Ρωμαϊκό Θέατρο και ο παλαιός μητροπολιτικός ναός της Αγίας Μαρίνας (αριστερά πίσω από την σκηνή)
Περιγραφή
Φιλιππούπολις / Πλόβντιβ / Plovdiv: Ρωμαϊκό Θέατρο, φωτ. 11α.
Χρόνος λήψης
16/6/1993
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Βουλγαρία.
Θέατρο αρχαίο.
Ρωμαϊκή, Αυτοκρατορική περίοδος.
Φιλιππούπολις / Πλόβντιβ.