Φιλιππούπολις: Το Ρωμαϊκό Θέατρο και ο παλαιός μητροπολιτικός ναός της Αγίας Μαρίνας (αριστερά πίσω από την σκηνή)
[Φωτογραφικό υλικό]