Φιλιππούπολη (το 1993): Ανεβαίνοντας προς την Πύλη της παλαιάς πόλης
[Φωτογραφικό υλικό]

BC_PL_PL_GH_005.jpg
Τίτλος
Φιλιππούπολη (το 1993): Ανεβαίνοντας προς την Πύλη της παλαιάς πόλης
Περιγραφή
Παλαιά Φιλιππούπολη / Plovdiv Staria Grad, στη μεσαιωνική Πύλη, φωτ 05,
Χρόνος λήψης
16/6/1993
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Σπίτι, σπίτια.
Φιλιππούπολις / Πλόβντιβ.