Φιλιππούπολη (το 1993): Ανεβαίνοντας προς την Πύλη της παλαιάς πόλης
[Φωτογραφικό υλικό]