Παλαιά Φιλιππούπολη (το 1993): Η μεσαιωνική Πύλη της οχυρωμένης πολιτείας (λήψη από την εξωτερική πλευρά)
[Φωτογραφικό υλικό]

BC_PL_PL_GH_015.jpg
Τίτλος
Παλαιά Φιλιππούπολη (το 1993): Η μεσαιωνική Πύλη της οχυρωμένης πολιτείας (λήψη από την εξωτερική πλευρά)
Περιγραφή
Παλαιά Φιλιππούπολη / Plovdiv Staria Grad, στη μεσαιωνική Πύλη, φωτ 15,
Χρόνος λήψης
16/6/1993
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Πύλη, πύλες.
Φιλιππούπολις / Πλόβντιβ.