Παλαιά Φιλιππούπολη (το 1993): Η μεσαιωνική Πύλη της οχυρωμένης πολιτείας (λήψη από την εξωτερική πλευρά)
[Φωτογραφικό υλικό]