Το αρχοντικό του Αργύρη Κουγιουμτζόγλου στην παλαιά Φιλιππούπολη, σήμερα Εθνογραφικό Μουσείο
[Φωτογραφικό υλικό]

BC_PL_PL_OL_K_021.jpg
Τίτλος
Το αρχοντικό του Αργύρη Κουγιουμτζόγλου στην παλαιά Φιλιππούπολη, σήμερα Εθνογραφικό Μουσείο
Περιγραφή
Παλαιά Φιλιππούπολη / Plovdiv Staria Grad, Αρχοντικό Κουγιουμτζόγλου / Εθνογραφικό Μουσείο και χώρος συναυλιών, φωτ 21.
Χρόνος λήψης
16/6/1993
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Εικοστός αιώνας.
Μουσείο.
Οίκος, οικογένεια.
Σπίτι, σπίτια.
Ύστερη Οθωμανική περίοδος.
Φιλιππούπολις / Πλόβντιβ.