Το αρχοντικό του Αργύρη Κουγιουμτζόγλου στην παλαιά Φιλιππούπολη, σήμερα Εθνογραφικό Μουσείο
[Φωτογραφικό υλικό]