Φιλιππούπολη. Εσωτερική όψη της Αγίας Μαρίνας (το 1993): Το νότιο κλίτος του μεγαλοπρεπούς ναού
[Φωτογραφικό υλικό]

BC_PL_PL_OL_EK2_034a.jpg
Τίτλος
Φιλιππούπολη. Εσωτερική όψη της Αγίας Μαρίνας (το 1993): Το νότιο κλίτος του μεγαλοπρεπούς ναού
Περιγραφή
Φιλιππούπολη / Πλόβντιβ, ελληνορθόδοξη Αγία Μαρίνα (παλαιός μητροπολιτικός ναός της Φιλιππουπόλεως) φωτ 34α.
Χρόνος λήψης
16/6/1993
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Εικοστός αιώνας.
Μαρίνα, αγία.
Ορθόδοξες εκκλησίες.
Τρουλαία βασιλική.
Ύστερη Οθωμανική περίοδος.
Φιλιππούπολις / Πλόβντιβ.