Φιλιππούπολη. Εσωτερική όψη της Αγίας Μαρίνας (το 1993): Το νότιο κλίτος του μεγαλοπρεπούς ναού
[Φωτογραφικό υλικό]