Σερτζίλλα: Ο «ανδρώνας» του πρωτοβυζαντινού χωριού (το 1999)
[Φωτογραφικό υλικό]

SNW_BYZ_SERJ_106a.jpg
Τίτλος
Σερτζίλλα: Ο «ανδρώνας» του πρωτοβυζαντινού χωριού (το 1999)
Περιγραφή
Σερτζίλλα / Serjilla ερειπωμένο πρωτοβυζαντινό κεφαλοχώρι στη ΒΔ Συρία (65 χλμ Β της Χάμα) φωτ 106a. Το κτήριο του «ανδρώνα», του χώρου συνάθροισης των μελών της αγροτικής κοινότητας. Το ελαιοπαραγωγικό κεφαλοχώρι διέθετε κοινοτικό ελαιοτριβείο και δημόσιο λουτρό.
Χρόνος λήψης
4/1999
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΓΚ / GK
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Πρωτοβυζαντινά κτίσματα.
Πρωτοβυζαντινή Συρία.
Συρία ΒΔ.