Κορομηλά, Ταξιδεύοντας στον ευξεινοποντιακό ορίζοντα των θρακικών παραλίων (απόσπασμα βιβλίου) (2001)
[Κείμενα]

Συντομογραφία
Κορομηλά, Ταξιδεύοντας στον ευξεινοποντιακό ορίζοντα των θρακικών παραλίων (απόσπασμα βιβλίου) (2001)
Συγγραφέας
Μαριάννα Κορομηλά
Τίτλος
Ταξιδεύοντας στον ευξεινοποντιακό ορίζοντα των θρακικών παραλίων
Χρονολογία
2000-2001
Δημοσιευμένο
Ναι
Πηγή
Πηγή
Βιβλίο.
Όνομα εντύπου
Μαριάννα Κορομηλά, Οι Έλληνες στη Μαύρη Θάλασσα από την εποχή του Χαλκού ως τις αρχές του 20ού αιώνα (Πολιτιστική Εταιρεία Πανόραμα, πρώτη έκδοση 1991, έκδοση ανανεωμένη και επαυξημένη, Αθήνα 2001)
Σελίδες
5-7, 112-123, 449-454
Αρ. σελίδων
20
Γενικός χαρακτηρισμός
Γενικός χαρακτηρισμός
Απόσπασμα βιβλίου.
© ΑΠΑΝ
Ναι
Χαρακτηρισμός περιεχομένου
Χαρακτηρισμός περιεχομένου
Εθνολογικό / Ανθρωπολογικό.
Χαρακτηρισμός περιεχομένου
Ιστορικό.
Χαρακτηρισμός περιεχομένου
Γεωγραφικό.
Γλώσσα
Ελληνική
Λέξεις - Κλειδιά
Αναστενάρια.
Ανατολική Θράκη / Ευρωπαϊκή Τουρκία.
Βάρνα.
Βιζύη / Vize.
Βόρεια Θράκη / Ανατολική Ρωμυλία.
Βόρεια Θράκη / Νότια Βουλγαρία.
Βουλγαρία.
Δούναβης / Ίστρος.
Εθνικισμός.
Ελληνική Αρχαιότητα.
Εύξεινος Πόντος / Μαύρη Θάλασσα.
Θράκες.
Θράκη.
Θρακικός πολιτισμός.
Ρωμαϊκή, Αυτοκρατορική περίοδος.