Κορομηλά, Ταξιδεύοντας στον ευξεινοποντιακό ορίζοντα των θρακικών παραλίων (απόσπασμα βιβλίου) (2001)
[Κείμενα]