Στην παλαιά Φιλιππούπολη (το 1993)
[Φωτογραφικό υλικό]

BC_PL_PL_OL_T _132a.jpg
Τίτλος
Στην παλαιά Φιλιππούπολη (το 1993)
Περιγραφή
Παλαιά Φιλιππούπολη / Plovdiv Staria Grad, φωτ 132α.
Χρόνος λήψης
16/6/1993
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Γυναίκες.
Παραδοσιακή αρχιτεκτονική.
Φιλιππούπολις / Πλόβντιβ.
Φτωχολογιά.