Στην παλαιά Φιλιππούπολη (το 1993)
[Φωτογραφικό υλικό]