Τένεδος: Στο Αγίασμα της Αγίας Παρασκευής με τα θεόρατα πλατάνια (το 2008)
[Φωτογραφικό υλικό]

TC_NISIA_TE_02AG_013.JPG
Τίτλος
Τένεδος: Στο Αγίασμα της Αγίας Παρασκευής με τα θεόρατα πλατάνια (το 2008)
Περιγραφή
Αγίασμα Αγίας Παρασκευής Τενέδου / Bozcaada φωτ 13.
Χρόνος λήψης
3/8/2008
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αγίασμα, αγιάσματα.
Ορθόδοξες εκκλησίες.
Παρασκευή, αγία / αγία Παρασκευή.
Πλατάνια.
Τένεδος / Bozcaada.