Τένεδος: Στο Αγίασμα της Αγίας Παρασκευής με τα θεόρατα πλατάνια (το 2008)
[Φωτογραφικό υλικό]