Από το Χλωμό Ηπείρου στο Ρωμαίικο Κοιμητήριο Χαλκηδόνας
[Φωτογραφικό υλικό]

TIC9_CEM021_016.jpg
Τίτλος
Από το Χλωμό Ηπείρου στο Ρωμαίικο Κοιμητήριο Χαλκηδόνας
Περιγραφή
Κοιμητήριο της Ρωμαίικης Κοινότητας Χαλκηδόνος / Καντίκιοϊ, φωτ. 16. Πέτρος Κ. Αναγνωστόπουλος από το Χλωμό Ηπείρου, πέθανε 32 ετών το 1898.
Χρόνος λήψης
17/4/2009
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΓΚ / GK
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Ασιατική Κωνσταντινούπολη.
Ηπειρώτες.
Κωνσταντινούπολη, ρωμαίικα κοιμητήρια.
Ρωμαίικη Κοινότητα Κωνσταντινουπόλεως.
Τάφος.
Ύστερη Οθωμανική περίοδος.
Χαλκηδόνα / Καντίκιοϊ.