Από το Χλωμό Ηπείρου στο Ρωμαίικο Κοιμητήριο Χαλκηδόνας
[Φωτογραφικό υλικό]