Γάτος στην κορυφή της σκάλας του Αγίου Ιωάννη στα Καλαμίσια / Kalamış,
[Φωτογραφικό υλικό]

TIC5_MCH003a_045.JPG
Τίτλος
Γάτος στην κορυφή της σκάλας του Αγίου Ιωάννη στα Καλαμίσια / Kalamış,
Περιγραφή
Άγ. Ιωάννης Καλαμισίων / Kalamış, εκκλ. συγκρότημα, φωτ 45.
Χρόνος λήψης
2/9/2017
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Ασιατική Κωνσταντινούπολη.
Θάλασσα του Μαρμαρά / Προποντίδα.
Ιωάννης ο Χρυσόστομος.
Κωνσταντινούπολη, ορθόδοξες εκκλησίες.
Ορθόδοξες εκκλησίες.