Καλφαγιάν, Αρμενικό Σχολείο στο Ουσκιουντάρ: Η πινακίδα στην είσοδο του αυλόγυρου
[Φωτογραφικό υλικό]

TI_SCHARM_KALF_001_003.JPG
Τίτλος
Καλφαγιάν, Αρμενικό Σχολείο στο Ουσκιουντάρ: Η πινακίδα στην είσοδο του αυλόγυρου
Περιγραφή
Καλφαγιάν, Αρμενικό Σχολείο στο Murat Reis Mahallesi (συνοικία του Σκούταρι / Üsküdar), φωτ 03.
Χρόνος λήψης
2/9/2017
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αρμενική Κοινότητα Κωνσταντινουπόλεως.
Αρμένιοι.
Ασιατική Κωνσταντινούπολη.
Σκούταρι / Ουσκουντάρ.
Σχολείο.