Καλφαγιάν, Αρμενικό Σχολείο στο Ουσκιουντάρ: Η πινακίδα στην είσοδο του αυλόγυρου
[Φωτογραφικό υλικό]