Σουρπ Γκαραμπέντ, αρμενικό εκκλησ. συγκρότημα στο Σκούταρι: Το ένα από τα δύο καμπαναριά του ναού
[Φωτογραφικό υλικό]

TICARM_AB001a_009.JPG
Τίτλος
Σουρπ Γκαραμπέντ, αρμενικό εκκλησ. συγκρότημα στο Σκούταρι: Το ένα από τα δύο καμπαναριά του ναού
Περιγραφή
Σουρπ Γκαραμπέντ, αρμενικό εκκλησ. συγκρότημα στο Murat Reis Mahallesi (Yenimahalle) του Σκούταρι / Üsküdar, φωτ 09.
Χρόνος λήψης
2/9/2017
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αρμενική εκκλησία, εκκλησίες.
Ασιατική Κωνσταντινούπολη.
Εκκλησιαστικά κτίσματα.
Καμπαναριό.
Σκούταρι / Ουσκουντάρ.