Σουρπ Γκαραμπέντ, αρμενικό εκκλησ. συγκρότημα στο Σκούταρι: Το ένα από τα δύο καμπαναριά του ναού
[Φωτογραφικό υλικό]