«ΟΙΚΟΣ ΜΑΝΟΥΪΛΗΔΗ» Τάφος τεσσάρων μελών της οικογένειας με τις φωτογραφίες τους στο Ρωμ. Κοιμητήριο Σκούταρι
[Φωτογραφικό υλικό]

TIC9_CEM_SK_022_026.JPG
Τίτλος
«ΟΙΚΟΣ ΜΑΝΟΥΪΛΗΔΗ» Τάφος τεσσάρων μελών της οικογένειας με τις φωτογραφίες τους στο Ρωμ. Κοιμητήριο Σκούταρι
Περιγραφή
Ρωμαίικο Κοιμητήριο στο Σκούταρι / Üsküdar φωτ 26.
Χρόνος λήψης
2/9/2017
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Ασιατική Κωνσταντινούπολη.
Εικοστός αιώνας.
Κωνσταντινούπολη, ρωμαίικα κοιμητήρια.
Νεκροταφείο.
Ρωμαίικη Κοινότητα Κωνσταντινουπόλεως.
Σκούταρι / Ουσκουντάρ.
Ταφόπλακες.