«ΟΙΚΟΣ ΜΑΝΟΥΪΛΗΔΗ» Τάφος τεσσάρων μελών της οικογένειας με τις φωτογραφίες τους στο Ρωμ. Κοιμητήριο Σκούταρι
[Φωτογραφικό υλικό]