Άγ. Ιωάννης ο Χρυσόστομος στα Καλαμίσια / Kalamış: Το μεταλλικό καμπαναριό και η πρόσπψη του ναού (το 2001)
[Φωτογραφικό υλικό]

TIC5_MCH003a_005.jpg
Τίτλος
Άγ. Ιωάννης ο Χρυσόστομος στα Καλαμίσια / Kalamış: Το μεταλλικό καμπαναριό και η πρόσπψη του ναού (το 2001)
Περιγραφή
Άγ. Ιωάννης Καλαμισίων / Kalamış, φωτ 05. Λήψη από τον δρόμο
Χρόνος λήψης
9/2001
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Ασιατική Κωνσταντινούπολη.
Ιωάννης ο Χρυσόστομος.
Καμπαναριό.
Κωνσταντινούπολη, ορθόδοξες εκκλησίες.
Ορθόδοξες εκκλησίες.