Άγ. Ιωάννης ο Χρυσόστομος στα Καλαμίσια / Kalamış: Το μεταλλικό καμπαναριό και η πρόσπψη του ναού (το 2001)
[Φωτογραφικό υλικό]