Το μεταλλικό καμπαναριό του Αγ. Ιωάννη στα Καλαμίσια / Kalamış
[Φωτογραφικό υλικό]

TIC5_MCH003a_024.jpg
Τίτλος
Το μεταλλικό καμπαναριό του Αγ. Ιωάννη στα Καλαμίσια / Kalamış
Περιγραφή
Άγ. Ιωάννης Καλαμισίων / Kalamış, εκκλ. συγκρότημα, φωτ 24. Βρίσκεται στα βόρεια (αριστερά) της σκάλας που οδηγεί στον ναό.
Χρόνος λήψης
29/12/2007
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Ασιατική Κωνσταντινούπολη.
Ιωάννης ο Χρυσόστομος.
Καμπαναριό.
Κωνσταντινούπολη, ορθόδοξες εκκλησίες.
Ορθόδοξες εκκλησίες.