Το μεταλλικό καμπαναριό του Αγ. Ιωάννη στα Καλαμίσια / Kalamış
[Φωτογραφικό υλικό]