Κουρτουλούς (Ταταύλα) το 2008: Το κυριακάτικο παζάρι έξω από την Ευαγγελίστρια
[Φωτογραφικό υλικό]

TIC1-D004-005.jpg
Τίτλος
Κουρτουλούς (Ταταύλα) το 2008: Το κυριακάτικο παζάρι έξω από την Ευαγγελίστρια
Περιγραφή
Ευαγγελισμός της Θεοτόκου / Ευαγγελίστρια, εκκλ. συγκρότημα στα Ταταύλα / Κουρτουλούς (Kurtuluş) φωτ 05. Κυριακάτικο παζάρι έξω από την Ευαγελίστρια (τα κάγκελα του περίβολου διακρίνονται αρ. στο βάθος)
Χρόνος λήψης
16/11/2008
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Κωνσταντινούπολη, 21ος αι..
Κωνσταντινούπολη, ορθόδοξες εκκλησίες.
Ταταύλα / Κουρτουλούς.
Φτωχολογιά.