Κουρτουλούς (Ταταύλα) το 2008: Το κυριακάτικο παζάρι έξω από την Ευαγελίστρια
[Φωτογραφικό υλικό]