Το προσκυνητάρι-αφιέρωμα «της εν Καλαμισίοις Αδελφότητος Ηπειρωτών ‘ Ο ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ’» στον Άγ. Ιωάννη
[Φωτογραφικό υλικό]

TIC5_MCH003b_068.jpg
Τίτλος
Το προσκυνητάρι-αφιέρωμα «της εν Καλαμισίοις Αδελφότητος Ηπειρωτών ‘ Ο ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ’» στον Άγ. Ιωάννη
Περιγραφή
Άγ. Ιωάννης Καλαμισίων / Kalamış, φωτ 68.
Χρόνος λήψης
18/3/2003
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Ασιατική Κωνσταντινούπολη.
Ηπειρώτες.
Ιωάννης ο Χρυσόστομος.
Κωνσταντινούπολη, ορθόδοξες εκκλησίες.
Ορθόδοξες εκκλησίες.
Ρωμαίικη Κοινότητα Κωνσταντινουπόλεως.