Το προσκυνητάρι-αφιέρωμα «της εν Καλαμισίοις Αδελφότητος Ηπειρωτών ‘ Ο ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ’» στον Άγ. Ιωάννη
[Φωτογραφικό υλικό]