Άγ. Ιωάννης ο Χρυσόστομος στα Καλαμίσια: Ο αρχάγγελος Μιχαήλ στη θύρα της Πρόθεσης
[Φωτογραφικό υλικό]

TIC5_MCH003b_088.jpg
Τίτλος
Άγ. Ιωάννης ο Χρυσόστομος στα Καλαμίσια: Ο αρχάγγελος Μιχαήλ στη θύρα της Πρόθεσης
Περιγραφή
Άγ. Ιωάννης Καλαμισίων / Kalamış, φωτ 88. Και αφιερωματική επιγραφή στα πόδια του αρχαγγέλου «Εις μνημόσυνον της δούλης [του Θεού] Βαρβάρας Σιρίγου των γονέων και αδελφών αυτής» (βλέπε φωτ 89)
Χρόνος λήψης
29/12/2007
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Ασιατική Κωνσταντινούπολη.
Ιωάννης ο Χρυσόστομος.
Κωνσταντινούπολη, ορθόδοξες εκκλησίες.
Μιχαήλ αρχάγγελος, ταξιάρχης.
Ορθόδοξες εκκλησίες.