Άγ. Ιωάννης ο Χρυσόστομος στα Καλαμίσια: Ο αρχάγγελος Μιχαήλ στη θύρα της Πρόθεσης
[Φωτογραφικό υλικό]