Στον Αγ. Ιωάννη στα Καλαμίσια / Kalamış: «ΑΦΙΕΡΩΜΑ της εν Καλαμισίοις Αδελφότητος Ηπειρωτών ‘ Ο ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ’»
[Φωτογραφικό υλικό]

TIC5_MCH003b_064.jpg
Τίτλος
Στον Αγ. Ιωάννη στα Καλαμίσια / Kalamış: «ΑΦΙΕΡΩΜΑ της εν Καλαμισίοις Αδελφότητος Ηπειρωτών ‘ Ο ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ’»
Περιγραφή
Άγ. Ιωάννης Καλαμισίων / Kalamış, φωτ 64. Προσκυνητάρι στον βόρειο τοίχο του ναού με μεγάλη εικόνα του αγίου Χαραλάμπους και γραμμένο στα δεξιά κι αριστερά του μαλαματοσκεπασμένου φωτοστέφανου «ΑΓΙΟΣ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΣ // ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ». Μπροστά, κρέμεται καντήλα.
Χρόνος λήψης
9/2001
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Ασιατική Κωνσταντινούπολη.
Ηπειρώτες.
Θάλασσα του Μαρμαρά / Προποντίδα.
Ορθόδοξες εκκλησίες.
Ρωμαίικη Κοινότητα Κωνσταντινουπόλεως.
Χαράλαμπος, άγιος.