Στον Αγ. Ιωάννη στα Καλαμίσια / Kalamış: «ΑΦΙΕΡΩΜΑ της εν Καλαμισίοις Αδελφότητος Ηπειρωτών ‘ Ο ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ’»
[Φωτογραφικό υλικό]