Το ερειπωμένο τζαμί και ο μιναρές στο χωριό Φίλια, στα ΒΔ της Λέσβου
[Φωτογραφικό υλικό]

GL_F_Cam_001.JPG
Τίτλος
Το ερειπωμένο τζαμί και ο μιναρές στο χωριό Φίλια, στα ΒΔ της Λέσβου
Περιγραφή
Λέσβος, Μιναρές στο χωριό Φίλια φωτ 001. Γενική άποψη (από τα ανατολικά) του τζαμιού και του πέτρινου μιναρέ που ορθώνεται ακόμη αγέρωχος δίπλα από το πετρόχτιστο κτήριο.
Χρόνος λήψης
20/8/2017
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΔΔ / DD
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Λέσβος.
Μιναρές.
Οθωμανικά μνημεία.
Οικισμός.
Τζαμί.
Ύστερη Οθωμανική περίοδος.