Το ερειπωμένο τζαμί και ο μιναρές στο χωριό Φίλια, στα ΒΔ της Λέσβου
[Φωτογραφικό υλικό]