Στο υπαίθριο Μουσείο στα Παλάτια του Μαρμαρά (το 2001): Βυζαντινά αρχιτεκτονικά μέλη που έμειναν στο λατομείο
[Φωτογραφικό υλικό]

T_MARN_M_PAL_132a.jpg
Τίτλος
Στο υπαίθριο Μουσείο στα Παλάτια του Μαρμαρά (το 2001): Βυζαντινά αρχιτεκτονικά μέλη που έμειναν στο λατομείο
Περιγραφή
Παλάτια / Saraylar του Μαρμαρά (οικισμός και λατομεία μαρμάρου στα ΒΔ του νησιού Μαρμαράς / Marmara Adası) φωτ 132α.
Χρόνος λήψης
9/2001
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Βυζαντινά κατάλοιπα.
Θάλασσα του Μαρμαρά / Προποντίδα.
Μαρμαρονήσια.
Προκόννησος / Μαρμαράς, νησί / Μαρμαρονήσι / Marmara Adası.
Σταυρός.