Στο υπαίθριο Μουσείο στα Παλάτια του Μαρμαρά (το 2001): Βυζαντινά αρχιτεκτονικά μέλη που έμειναν στο λατομείο
[Φωτογραφικό υλικό]